En mångkultur som hotar nationalstaten

Att Sverige genom en grundlagsändring skulle ha ersatt monokulturen med mångkultur stämmer inte. Men en omfattande invandring och föreställningar om mångkultur som ett medvetet vägval har öppnat dörren för uppfattningar och beteenden som kan hota nationalstatsmodellen. Vi måste därför slå vakt om de principer som har tjänat vårt land väl. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-en-mangkultur-som-hotar-nationalstaten

Tillbaka till vinstmaximeringsprincipen!

Företag ska göra det de är bäst på, nämligen att föra samman kapital, arbetskraft och insatsvaror så effektivt som möjligt. På så sätt skapas konsumentnytta och samhällsekonomiskt välstånd. Idag drivs många företag av andra mål och ”godhetssignalering”. Men det är inte företagens sak att driva en ideologisk agenda. I stället bör vinstmaximeringsprincipen komma till heders igen. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-tillbaka-till-vinstmaximeringsprincipen

Franska bonderevolter och svenska kompromisser

När Frankrikes president på statsbesök i Sverige diskuterade utvecklat samarbete mellan våra länder blockerade tusentals ilskna franska bönder tillfartsvägarna till Paris. Hur kan man samarbeta med ett sådant folk, frågar sig många. Genom att förstå hur fransmän fungerar lär vi oss samtidigt förstå hur vi svenskar fungerar. Vår inriktning på att komma överens är en bra modell, åtminstone för oss. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-franska-bonderevolter-och-svenska-kompromisser

Sverige och vår tids kolonialism

Humanitär stormakt och feministisk utrikespolitik kan vara riskfritt så länge man skäller bakom sitt eget staket. Men den svenska ambitionen att exportera vår värdegrund till andra länder har slagit tillbaka i samband med NATO-processen. Vi är inte ensamma om att tro att vi vet bäst, det gör även den muslimska världen. I stället för att försöka ägna oss åt kulturell kolonialism bör vi se till att vi inte själva blir koloniserade. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-svensk-kulturkolonialism-och-hybris

Tesla och draken ”Den svenska modellen”

Tesla har utmanat ”den svenska modellen” genom sin vägran att skriva på ett kollektivavtal och har därför drabbats av fackliga stridsåtgärder samtidigt som arbetsgivarsidan ligger lågt. Den nuvarande ordningen drabbar både dem som står ”utanför” och allas vårt välstånd. Regeringen bör därför låta kollektivavtal bli en frivillig åtgärd för alla parter, inte något som den ena parten kan tvinga fram. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-tesla-och-draken-den-svenska-modellen

Gör måltiden till en borgerlig motståndshandling!

Social ingenjörskonst, ”modernism” och politisk kollektivism har under snart ett sekel rivit ned mycket av den gemenskap som kan kallas ”borgerlig”, som motsats till socialdemokratins definition av ”samhälle”. Ett sätt att göra motstånd mot en utveckling som många av oss känner oss främmande inför kan vara att hedra den traditionella och gemensamma måltiden. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-gor-maltiden-till-en-borgerlig-motstandshandling

”Hat och hot” som kritikdödande mantra

”Hat och hot” har blivit ett mantra för att brännmärka dem som vågar kritisera politiska makthavare. Uttrycket handlar också om språkbruket på sociala medier, där många utmanar elitens slätkammade elegans. Bättre vore att vända krafterna mot de verkliga hoten. Mot de hot som hindrar viktiga samhällsfunktioner att utföra sitt uppdrag. Läs hela krönikan här.

En kanon för en inkluderande nationalism

Nationalism behöver inte vara exkluderande. Den kan tvärtom vara ett kitt som knyter oss till det territorium vars lagar vi följer, som vi betalar skatt till och som vi – i värsta fall – är beredda att försvara mot angrepp utifrån. Och som välkomnar alla som vill dela den gemenskapen. En kulturkanon kan ha en viktig funktion för att lyfta fram det som lagt en grund för vår nationella identitet. Läs hela krönikan här.