Vi måste börja bry oss om grundlagen!

Med 1974 års regeringsform slog folksuveränitetsprincipen igenom fullt ut. Det gav socialdemokratiska och borgerliga regeringar makt att styra landet utan att störas av någon självsvåldig riksdag eller något mästrande domstolsväsende. Frågan är om folksuveränitetsprincipen verkligen duger när den politiska kartan nu förändras. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-vi-maste-borja-bry-oss-om-grundlagen-2

Lyssna på Adam Smith!

Sverige har under mycket lång tid dominerats av en socialdemokrati som har vacklat mellan marknadsliberala och socialistiska principer för näringslivspolitiken. Det har visat sig lättare än någon trott att radikalt förändra både försvarspolitiken och migrationspolitiken. Det borde inte vara svårare att reformera spelplanen för det svenska näringslivet och rensa ut arvet från det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-lyssna-pa-adam-smith

Vems ansvar är klimatet?

Klimatpolitiken väcker en rad svåra frågor: Blir det varmare, är det bra eller dåligt, vad beror det på, vem släpper ut mest CO2, vilka är det viktigaste utsläppskällorna och hur balanserar man positiva och negativa effekter av klimatpolitiska begränsningar av vår frihet? Sverige har redan tagit det ansvar vi eventuellt har för hela världens klimat. Det nationella klimatmålet är ren symbolpolitik. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-sveriges-ansvar-for-klimatet-vid-vags-ande

Sverige behöver politiker som väcker förtroende!

Förtroendet för politiker i allmänhet och för partiledarna är lågt och sjunkande. Det borde vara ett problem för den parlamentariska demokratin som sådan. Krönikan ger fyra exempel på politiker som inger förtroende och menar att det är olyckligt att den politiska ledningen av vårt land i alltför hög grad ligger i händerna på personer som är yrkespolitiker men inget annat. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-sverige-behover-politiker-som-inger-fortroende