Historien om Sverige – woke eller vetenskap

SVT:s senaste megasatsning har inte bara väckt beundran. Kritik mot serien kommer från två diametralt motsatta utgångspunkter. Mycket tycks ha hyggligt vetenskapligt stöd men det finns också prioriteringar som kan ha påverkats av en agenda. Om Historien om Sverige kan hjälpa oss att bättre se och uppskatta vår nationella identitet har serien en viktig uppgift i en tid då många sett svenskhet som barbari och frånvaro av egen kultur. Läs hela krönikan här.

Sveriges rykte i världen

Det rapporteras att vårt rykte i världen har fått sig en allvarlig törn och att många länder riktar allvarlig kritik mot Sverige. Det som väcker vrede är dels koranbränningarna, dels uppfattningen att svenska myndigheter kidnappar barn. Men när muslimska autokratier kritiserar Sverige för att vårt land inte är som deras är det inte något att skämmas för. Det är ett ”rykte i världen” som vi i stället har all anledning att vara stolta över. Läs hela krönikan här.

Landet konsensus och konflikterna

Sverige har många gånger i historien nått konsensus genom att den allmänna opinionen i någon mening har ”gillat läget”. Frågan är om det går att ”gilla läget” när det gäller Hamas och Israel. Att alla i Sverige inte delar den traditionella konsensusmentaliteten, det framgår av den senaste tidens demonstrationer med tusentals människor som skanderar antisemitiska slagord. När det gäller det judiska folkets rätt att leva ett liv i fred, i Israel såväl som i Sverige, finns inget utrymme för kompromiss. Det återstår bara konflikt, hur osvenskt det än kan kännas. Läs hela krönikan här.

Alla dessa nazister

Det finns goda skäl att oroa sig för nazism, rasism och antisemitism i Sverige, men den största faran finns inte där de som skrikit om brunråttor påstod. När woke-vänstern delar in människor efter ras, när riksdagspartier gör sig beroende av invandrargrupper som insupit judehatet med modersmjölken och när ”nyttiga idioter” lägger sina sympatier hos Hamas – då är det dags att sätta ner foten. Läs hela krönikan här