Tesla och draken ”Den svenska modellen”

Tesla har utmanat ”den svenska modellen” genom sin vägran att skriva på ett kollektivavtal och har därför drabbats av fackliga stridsåtgärder samtidigt som arbetsgivarsidan ligger lågt. Den nuvarande ordningen drabbar både dem som står ”utanför” och allas vårt välstånd. Regeringen bör därför låta kollektivavtal bli en frivillig åtgärd för alla parter, inte något som den ena parten kan tvinga fram. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-tesla-och-draken-den-svenska-modellen

Gör måltiden till en borgerlig motståndshandling!

Social ingenjörskonst, ”modernism” och politisk kollektivism har under snart ett sekel rivit ned mycket av den gemenskap som kan kallas ”borgerlig”, som motsats till socialdemokratins definition av ”samhälle”. Ett sätt att göra motstånd mot en utveckling som många av oss känner oss främmande inför kan vara att hedra den traditionella och gemensamma måltiden. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-gor-maltiden-till-en-borgerlig-motstandshandling

”Hat och hot” som kritikdödande mantra

”Hat och hot” har blivit ett mantra för att brännmärka dem som vågar kritisera politiska makthavare. Uttrycket handlar också om språkbruket på sociala medier, där många utmanar elitens slätkammade elegans. Bättre vore att vända krafterna mot de verkliga hoten. Mot de hot som hindrar viktiga samhällsfunktioner att utföra sitt uppdrag. Läs hela krönikan här.