En kanon för en inkluderande nationalism

Nationalism behöver inte vara exkluderande. Den kan tvärtom vara ett kitt som knyter oss till det territorium vars lagar vi följer, som vi betalar skatt till och som vi – i värsta fall – är beredda att försvara mot angrepp utifrån. Och som välkomnar alla som vill dela den gemenskapen. En kulturkanon kan ha en viktig funktion för att lyfta fram det som lagt en grund för vår nationella identitet. Läs hela krönikan här.

Att låta hjärtat eller hjärnan styra politiken

Många av vår tids konflikter handlar om att vara god eller vara klok. Men som CJL Almqvist skrev: ”Varför är den goda dum – varföre den kloka ond – varföre är allt en trasa?” Våldet i Gaza, klimatpolitiken, problemen till följd av de senaste årens immigration – klyftan vidgas mellan dem som vill följa hjärtats röst och dem som sätter hjärnan i första rummet. Att välja förnuftet framför känslan leder i längden till det bästa resultatet.  Läs hela krönikan här.

Antagonistisk motsättning eller integration?

Få förnekar idag att många av dagens allvarligaste problem har skapats av den omfattande immigrationen från Mellanöstern och norra Afrika. Hoppet är att lösningen ligger i riktade ”satsningar” och integration. Men den islamiska dogmen stöder attityder och åsikter som vi inte kan kompromissa om och som inte har i Sverige att göra. Läs hela krönikan här.

Den krossade drömmen om Europa

Det europeiska samarbetet blev inte vad många av oss hoppades på. En bidragskarusell till enorma kostnader och klåfingriga regleringar som är illa anpassade till Sveriges behov har fört EU allt närmare en övernationell federation. Om ett halvår kan vi göra vår röst hörd i valet till Europaparlamentet. Läs hela krönikan här.

Vem i hela världen kan man lita på?

Att undra vem man egentligen kan lita på är lika relevant idag som när Hoola Bandoola Band ställde frågan för 50 år sedan. En bra tumregel är att inte sätta någon tilltro till uppgifter som kommer från auktoritära regimer med total kontroll över nyhetsförmedlingen. De borde behandlas som propaganda, även av de medier som vidarebefordrar uppgifterna som om de vore fakta. Läs hela krönikan här.