Vargen kommer

Varningar i ogjort väder kan vara ett problem. Men ett större problem är när varningar inte tas på allvar, trots att det faktiskt är fara å färde. Så förloras vårt förtroende när de som kunnat hejda en hotande utveckling inte förstår, inte lyssnar och inte ingriper. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-vargen-kommer

Långtidsarbetslösheten är här för att stanna

Långtidsarbetslösheten ligger nu på samma nivå som för 15 år sedan, omkring 150 000 personer. Det är främst lågutbildade utrikesfödda som är långtidsarbetslösa. Eftersom en halv miljon av Sveriges invånare föddes i fem länder med rudimentär skolutbildning framstår inte antalet långtidsarbetslösa som någon hög siffra. Inget talar för att den nuvarande eller någon annan regering skulle vilja eller kunna genomföra de åtgärder som kunde radera ut långtidsarbetslösheten. Läs hela krönikan här:  https://bulletin.nu/goranson-langtidsarbetslosheten-har-for-att-stanna

Vem knäcker gängen?

Det gängkriminella våldet fortsätter och blir allt värre, trots olika satsningar för att ge polisen bättre förutsättningar. När inget som hittills prövats verkar hjälpa har somliga föreslagit att militären borde sättas in för att bekämpa gängen. Men polis och militär har i grunden helt olika uppdrag. Det kan ändå bli nödvändigt att tänka om och pröva något nytt. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-vem-knacker-gangen-2

Ett oacceptabelt angrepp mot oskyldiga civila

Ett av andra världskrigets värsta bombangrepp drabbade de civila i Dresden i februari 1945. Det finns inget som tyder på att reaktioner i Sverige skulle ha uttryckt stöd för det tyska nazistpartiet. Annat är det med den senaste tidens stöd för Hamas, som liksom NSDAP har som mål att utvidga det egna territoriet på grannländers bekostnad och att utrota det judiska folket. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goransson-ett-oacceptabelt-angrepp-mot-oskyldiga-civila

Ojämlikhet en förutsättning för vårt välstånd

Att öka den ekonomiska jämlikheten ser många som angeläget. Men lika inkomster och lika förmögenhet är inte samma sak. Sverige har redan den lägsta lönespridningen av alla OECD-länder och lönen har därmed förlorat mycket av sin roll som morot för ökade ansträngningar. Däremot är förmögenheterna ojämnt fördelade, både i vårt land och resten av världen. Vi bör vara tacksamma för den saken, eftersom det skapar det produktionskapital som är grunden för allas vårt välstånd. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goransson-ojamlikhet-ar-forutsattningen-for-vart-valstand

Politik är att välja

Det finns flera tecken i tiden på att politisk enighet ses som mer lovvärt än konflikt. Medborgarrådet och Moderaternas initiativ ”Samling för Sverige i Bryssel” är två aktuella exempel. Men om politikerna redan blivit överens finns inget att välja mellan för medborgarna. Att demokratin avskaffar sig själv är inte demokrati. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-politik-ar-att-valja-3

Nu får det vara slut med alla ”satsningar”!

Inför EU-valet har politikernas ”satsningar” urartat till en budgivning där partierna tävlar om att framstå som den mest generösa. Men på krisområden som polisen, skolan och vården handlar problemen inte om pengar utan om systemfel. De skattepengar vi har jobbat ihop bör behandlas med respekt. Det räcker med ”satsningar” nu. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-nu-far-det-vara-slut-med-alla-satsningar