Lyssna på Adam Smith!

Sverige har under mycket lång tid dominerats av en socialdemokrati som har vacklat mellan marknadsliberala och socialistiska principer för näringslivspolitiken. Det har visat sig lättare än någon trott att radikalt förändra både försvarspolitiken och migrationspolitiken. Det borde inte vara svårare att reformera spelplanen för det svenska näringslivet och rensa ut arvet från det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-lyssna-pa-adam-smith

Vems ansvar är klimatet?

Klimatpolitiken väcker en rad svåra frågor: Blir det varmare, är det bra eller dåligt, vad beror det på, vem släpper ut mest CO2, vilka är det viktigaste utsläppskällorna och hur balanserar man positiva och negativa effekter av klimatpolitiska begränsningar av vår frihet? Sverige har redan tagit det ansvar vi eventuellt har för hela världens klimat. Det nationella klimatmålet är ren symbolpolitik. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-sveriges-ansvar-for-klimatet-vid-vags-ande

Sverige behöver politiker som väcker förtroende!

Förtroendet för politiker i allmänhet och för partiledarna är lågt och sjunkande. Det borde vara ett problem för den parlamentariska demokratin som sådan. Krönikan ger fyra exempel på politiker som inger förtroende och menar att det är olyckligt att den politiska ledningen av vårt land i alltför hög grad ligger i händerna på personer som är yrkespolitiker men inget annat. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-sverige-behover-politiker-som-inger-fortroende

En mångkultur som hotar nationalstaten

Att Sverige genom en grundlagsändring skulle ha ersatt monokulturen med mångkultur stämmer inte. Men en omfattande invandring och föreställningar om mångkultur som ett medvetet vägval har öppnat dörren för uppfattningar och beteenden som kan hota nationalstatsmodellen. Vi måste därför slå vakt om de principer som har tjänat vårt land väl. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-en-mangkultur-som-hotar-nationalstaten

Tillbaka till vinstmaximeringsprincipen!

Företag ska göra det de är bäst på, nämligen att föra samman kapital, arbetskraft och insatsvaror så effektivt som möjligt. På så sätt skapas konsumentnytta och samhällsekonomiskt välstånd. Idag drivs många företag av andra mål och ”godhetssignalering”. Men det är inte företagens sak att driva en ideologisk agenda. I stället bör vinstmaximeringsprincipen komma till heders igen. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-tillbaka-till-vinstmaximeringsprincipen

Franska bonderevolter och svenska kompromisser

När Frankrikes president på statsbesök i Sverige diskuterade utvecklat samarbete mellan våra länder blockerade tusentals ilskna franska bönder tillfartsvägarna till Paris. Hur kan man samarbeta med ett sådant folk, frågar sig många. Genom att förstå hur fransmän fungerar lär vi oss samtidigt förstå hur vi svenskar fungerar. Vår inriktning på att komma överens är en bra modell, åtminstone för oss. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-franska-bonderevolter-och-svenska-kompromisser

Sverige och vår tids kolonialism

Humanitär stormakt och feministisk utrikespolitik kan vara riskfritt så länge man skäller bakom sitt eget staket. Men den svenska ambitionen att exportera vår värdegrund till andra länder har slagit tillbaka i samband med NATO-processen. Vi är inte ensamma om att tro att vi vet bäst, det gör även den muslimska världen. I stället för att försöka ägna oss åt kulturell kolonialism bör vi se till att vi inte själva blir koloniserade. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-svensk-kulturkolonialism-och-hybris

Tesla och draken ”Den svenska modellen”

Tesla har utmanat ”den svenska modellen” genom sin vägran att skriva på ett kollektivavtal och har därför drabbats av fackliga stridsåtgärder samtidigt som arbetsgivarsidan ligger lågt. Den nuvarande ordningen drabbar både dem som står ”utanför” och allas vårt välstånd. Regeringen bör därför låta kollektivavtal bli en frivillig åtgärd för alla parter, inte något som den ena parten kan tvinga fram. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-tesla-och-draken-den-svenska-modellen