Om mig

Född 1940, gift, en son och två barnbarn. Utbildning vid Norra Latinläroverket och Handelshögskolan i Stockholm.

Ett urval av mina livserfarenheter: Director for Competition vid EFTA:s övervakningsmyndighet i Bryssel;  stf. generaldirektör för Konkurrensverket; Head of Competition Outreach vid OECD i Paris; ledamot i Marknadsdomstolen; redaktionsmedlem för tidskriften Rivieranytt; medlem i riksstyrelsen och verkställande utskottet för Medborgerlig Samling.

För närvarande är jag  medlem i Medborgerlig Samling, ekonomisk expert vid Patent- och marknadsdomstolarna samt ledamot i Konkurrenskommissionen.