En mångkultur som hotar nationalstaten

Att Sverige genom en grundlagsändring skulle ha ersatt monokulturen med mångkultur stämmer inte. Men en omfattande invandring och föreställningar om mångkultur som ett medvetet vägval har öppnat dörren för uppfattningar och beteenden som kan hota nationalstatsmodellen. Vi måste därför slå vakt om de principer som har tjänat vårt land väl. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-en-mangkultur-som-hotar-nationalstaten

Tillbaka till vinstmaximeringsprincipen!

Företag ska göra det de är bäst på, nämligen att föra samman kapital, arbetskraft och insatsvaror så effektivt som möjligt. På så sätt skapas konsumentnytta och samhällsekonomiskt välstånd. Idag drivs många företag av andra mål och ”godhetssignalering”. Men det är inte företagens sak att driva en ideologisk agenda. I stället bör vinstmaximeringsprincipen komma till heders igen. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-tillbaka-till-vinstmaximeringsprincipen

Franska bonderevolter och svenska kompromisser

När Frankrikes president på statsbesök i Sverige diskuterade utvecklat samarbete mellan våra länder blockerade tusentals ilskna franska bönder tillfartsvägarna till Paris. Hur kan man samarbeta med ett sådant folk, frågar sig många. Genom att förstå hur fransmän fungerar lär vi oss samtidigt förstå hur vi svenskar fungerar. Vår inriktning på att komma överens är en bra modell, åtminstone för oss. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-franska-bonderevolter-och-svenska-kompromisser

Sverige och vår tids kolonialism

Humanitär stormakt och feministisk utrikespolitik kan vara riskfritt så länge man skäller bakom sitt eget staket. Men den svenska ambitionen att exportera vår värdegrund till andra länder har slagit tillbaka i samband med NATO-processen. Vi är inte ensamma om att tro att vi vet bäst, det gör även den muslimska världen. I stället för att försöka ägna oss åt kulturell kolonialism bör vi se till att vi inte själva blir koloniserade. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-svensk-kulturkolonialism-och-hybris