Förstå skillnaden mellan äpplen och päron!

Medier och politiker har sett mordet i Skärholmen som en fortsättning på skjutningarna och sprängningarna. Men det handlar inte om samma sak. Konkurrensen mellan kriminella gäng är en sak, kampen för kulturell dominans är en annan. Det kan bli svårt att utrota det som är uttryck för kulturell dominans men underkastelse får inte vara ett alternativ. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-mordet-pa-mikael-ett-utslag-for-dominanskultur

Hög tid att börja lita på proffsen!

New Public Management har gett politikerna verktyg för att styra offentlig verksamhet på ett sätt som tvingar proffsen att ägna kraft och tid åt annat än det de är till för. Följden har blivit stora problem i bland annat sjukvården, skolan och polisen. Nu krävs en ”återprofessionalisering” för att vända utvecklingen till det bättre. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-npm-och-baksmallan-i-offentlig-sektor