Förenta nationerna – inte att lita på?

FN åtnjuter i vårt land sedan länge ett helt unikt förtroende. Det finns skäl för ifrågasättande och kritik som handlar om att FN vidgat sina ambitioner till att omfatta mer än att försöka bevara fred. Organisationen har i praktiken – om än inte medvetet – försett militanta rörelser som driver MR-aktivism, klimathysteri och islamism med bränsle till kampen. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-sverige-och-forgudligandet-av-forenta-nationerna

Diskriminering är inte vårt mest akuta problem

Lagen om säkerhetszoner har kritiserats av dem som mest oroar sig för att tillämpningen kan leda till diskriminering. Men om visitationszonerna ska fungera måste polisen gå på någon sorts signaler som markerar högre sannolikhet att hitta det man är ute efter. Det vore ändå värt visst obehag för dem som har rent mjöl i påsen om Mikaels mördare hade kunnat avväpnas innan det ödesdigra mötet. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-diskriminering-ar-inte-vart-akuta-problem

(Om krönikan tillfälligt hamnat bakom Bulletins betalvägg, försök igen senare)

Förstå skillnaden mellan äpplen och päron!

Medier och politiker har sett mordet i Skärholmen som en fortsättning på skjutningarna och sprängningarna. Men det handlar inte om samma sak. Konkurrensen mellan kriminella gäng är en sak, kampen för kulturell dominans är en annan. Det kan bli svårt att utrota det som är uttryck för kulturell dominans men underkastelse får inte vara ett alternativ. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-mordet-pa-mikael-ett-utslag-for-dominanskultur

Hög tid att börja lita på proffsen!

New Public Management har gett politikerna verktyg för att styra offentlig verksamhet på ett sätt som tvingar proffsen att ägna kraft och tid åt annat än det de är till för. Följden har blivit stora problem i bland annat sjukvården, skolan och polisen. Nu krävs en ”återprofessionalisering” för att vända utvecklingen till det bättre. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-npm-och-baksmallan-i-offentlig-sektor

Vi måste börja bry oss om grundlagen!

Med 1974 års regeringsform slog folksuveränitetsprincipen igenom fullt ut. Det gav socialdemokratiska och borgerliga regeringar makt att styra landet utan att störas av någon självsvåldig riksdag eller något mästrande domstolsväsende. Frågan är om folksuveränitetsprincipen verkligen duger när den politiska kartan nu förändras. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-vi-maste-borja-bry-oss-om-grundlagen-2

Lyssna på Adam Smith!

Sverige har under mycket lång tid dominerats av en socialdemokrati som har vacklat mellan marknadsliberala och socialistiska principer för näringslivspolitiken. Det har visat sig lättare än någon trott att radikalt förändra både försvarspolitiken och migrationspolitiken. Det borde inte vara svårare att reformera spelplanen för det svenska näringslivet och rensa ut arvet från det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-lyssna-pa-adam-smith

Vems ansvar är klimatet?

Klimatpolitiken väcker en rad svåra frågor: Blir det varmare, är det bra eller dåligt, vad beror det på, vem släpper ut mest CO2, vilka är det viktigaste utsläppskällorna och hur balanserar man positiva och negativa effekter av klimatpolitiska begränsningar av vår frihet? Sverige har redan tagit det ansvar vi eventuellt har för hela världens klimat. Det nationella klimatmålet är ren symbolpolitik. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-sveriges-ansvar-for-klimatet-vid-vags-ande