Ojämlikhet en förutsättning för vårt välstånd

Att öka den ekonomiska jämlikheten ser många som angeläget. Men lika inkomster och lika förmögenhet är inte samma sak. Sverige har redan den lägsta lönespridningen av alla OECD-länder och lönen har därmed förlorat mycket av sin roll som morot för ökade ansträngningar. Däremot är förmögenheterna ojämnt fördelade, både i vårt land och resten av världen. Vi bör vara tacksamma för den saken, eftersom det skapar det produktionskapital som är grunden för allas vårt välstånd. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goransson-ojamlikhet-ar-forutsattningen-for-vart-valstand

Politik är att välja

Det finns flera tecken i tiden på att politisk enighet ses som mer lovvärt än konflikt. Medborgarrådet och Moderaternas initiativ ”Samling för Sverige i Bryssel” är två aktuella exempel. Men om politikerna redan blivit överens finns inget att välja mellan för medborgarna. Att demokratin avskaffar sig själv är inte demokrati. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-politik-ar-att-valja-3

Nu får det vara slut med alla ”satsningar”!

Inför EU-valet har politikernas ”satsningar” urartat till en budgivning där partierna tävlar om att framstå som den mest generösa. Men på krisområden som polisen, skolan och vården handlar problemen inte om pengar utan om systemfel. De skattepengar vi har jobbat ihop bör behandlas med respekt. Det räcker med ”satsningar” nu. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-nu-far-det-vara-slut-med-alla-satsningar

Förenta nationerna – inte att lita på?

FN åtnjuter i vårt land sedan länge ett helt unikt förtroende. Det finns skäl för ifrågasättande och kritik som handlar om att FN vidgat sina ambitioner till att omfatta mer än att försöka bevara fred. Organisationen har i praktiken – om än inte medvetet – försett militanta rörelser som driver MR-aktivism, klimathysteri och islamism med bränsle till kampen. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-sverige-och-forgudligandet-av-forenta-nationerna

Diskriminering är inte vårt mest akuta problem

Lagen om säkerhetszoner har kritiserats av dem som mest oroar sig för att tillämpningen kan leda till diskriminering. Men om visitationszonerna ska fungera måste polisen gå på någon sorts signaler som markerar högre sannolikhet att hitta det man är ute efter. Det vore ändå värt visst obehag för dem som har rent mjöl i påsen om Mikaels mördare hade kunnat avväpnas innan det ödesdigra mötet. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-diskriminering-ar-inte-vart-akuta-problem

(Om krönikan tillfälligt hamnat bakom Bulletins betalvägg, försök igen senare)

Förstå skillnaden mellan äpplen och päron!

Medier och politiker har sett mordet i Skärholmen som en fortsättning på skjutningarna och sprängningarna. Men det handlar inte om samma sak. Konkurrensen mellan kriminella gäng är en sak, kampen för kulturell dominans är en annan. Det kan bli svårt att utrota det som är uttryck för kulturell dominans men underkastelse får inte vara ett alternativ. Läs hela krönikan här: https://bulletin.nu/goranson-mordet-pa-mikael-ett-utslag-for-dominanskultur